EMMI Rákospalotai Javítóintézete és Központi Speciális Gyermekotthona – Igazgatói Köszöntő

A Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon tevékenységei egyrészt a történelmi tradíción, másrészt az elmúlt évtizedek, illetve a közelmúlt szakmai korszerűsítési törekvésein alapulnak. Az intézmény három fő tevékenységének, így a javítóintézeti nevelésének, a fiatalkorú elkövetők javítóintézetben végrehajtandó előzetes letartóztatásának, illetve a gyermekvédelem szakellátási rendszerébe tartozó speciális gyermekotthoni ellátásnak a múltja eltérő.

 

 A Rákospalotai Javítóintézet történelme több mint 125 éves, az intézmény alapításának éve 1980., 1995. évben nyílt meg a jogi útja az előzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorú lányok befogadásának. 2006-ban kapott az intézmény lehetőséget arra, hogy – céljaiban és eszközrendszerében hasonló, de mégis különbségeket is mutató – speciális gyermekotthoni részleget működtessen. Az intézmény biztosítja a lehetőséget az utógondozásnak, főként a javítóintézetből elbocsátott, de esetenként akár előzetes letartóztatásból szabaduló vagy speciális gyermekotthoni részből elbocsátott, már nagykorúságukat elért fiatal lányok számára. 2016 novemberétől az intézmény 4 anya és 4 gyermeke számára együttes elhelyezést biztosít egy külön részleg működtetésével.

 Összességében az intézetben élő lányok, devianciákkal, magatartási zavarokkal, pszichés problémákkal, szerhasználattal küzdenek. Egy időben hozzávetőleg 60 lány él az intézményben, átlagosan 2 évet töltenek itt.

 Céljainak szerint korrekciós, személyre szabott neveléssel próbáljuk pótolni a szocializációs hiányosságokat, a gyermekkorban elmaradt sikerélményeket, iskolai végzettséget adni, megtanítani néhány alapvető dolgot a mindennapi élet ismereteiből. Alapvető célunk az iskolai tanulmányok folyatatásának támogatása, általános iskolai végzettség vagy szakma megszerzésének az elérése.

 
Mindeközben pótolni igyekszünk a gyermekkorban elmaradt élményeket, megmutatni néhány alternatíváját a szabadidő jobb eltöltésének, megismertetni a kreatív munka örömét. Próbáljuk neveltjeinkkel feldolgozni mindazt, ami idekerülésükig történt, annak érdekében, hogy felnőtt életükben képesek legyenek másik utat választani. Hisszük, ha a fiatalok személyiségállapotát tekintjük elsődlegesnek, akkor több profillal is lehet egy intézményen belül közös célért dolgozni.

 
Az intézménybe érkező lányok esetében többször tapasztaljuk meg azt az tudományos tényt, hogy az elkövető vagy magatartási problémával küzdő fiatalkorúak esetében a különböző deviáns viselkedések hátterében a korábbi áldozati státusz áll. A lányok többségénél az elégtelen családi háttér, valamilyen feldolgozatlan trauma határozta vagy határozta meg mindegyikük életét, szocializációját, pszichés állapotát, így viselkedését.


 Programunk alapja a strukturált, terápiás jellegű intézményi működés. Fő céljaink: az oktatás, a fiatalok szociális készségeinek fejlesztése, ennek intenzív része a társas kapcsolatok erősítése, a közösségi aktivitás erősítése, a különböző kognitív- behaviorista programok.


 Többféle módszerünk közül kiemelnénk az élménypedagógiai, művészetterápiás, állatasszisztált terápiás, kézműves és sport programjainkat.

 
Intézményünkben többségében pedagógusok, szociális végzettségűek, pszichológusok, képzett gyermekfelügyelők dolgoznak, az ő munkájukat támogatják az intézet működését biztosító munkatársaink.  Kiemelten fontos, hogy támogatóink az egyetemek, más képző intézmények, vannak önkéntes segítőink több területről, de főként az egyházak részéről.

 
Honlapunk segítségével bepillantást nyerhet intézetünk működésébe. Olvashat az intézet történetéről, jelenlegi helyzetünkről. Beszámolunk a nevelőmunkánk eredményeiről, szakmai tapasztalatainkról. Képet adunk az itt lakók és itt dolgozók mindennapi életéről: programokról, rendezvényekről.

 
Reméljük, hogy az itt közzétett oldalak mindenki számára hasznos információkkal szolgálnak.

 

Szim András igazgató