Az intézmény működésének jogszabályi alapjai


Büntető eljárási, anyagi, végrehajtási jogszabályok
- 2012. évi C. tv. a Büntető Törvénykönyvről (Btk.);
- 1998.évi XIX. tv. a Büntetőeljárásról (Be.);
- 2013. évi CCXL. tv. a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a
szabálysértési elzárás végrehajtásáról (Bv.tv.);
- 6/1996. (VII.12) IM r. a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás szabályainak
végrehajtásáról;
- 9/2002. (IV.9) IM r. a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a
bíróságokra és az egyéb szervekre háruló feladatokról;
- 2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek
nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról (Bnytv.);
- 7/2000. (II.16.) BM-IM együttes rendelet a bűnügyi nyilvántartást kezelő szervről, az
adatközlés és az adatszolgáltatás rendjéről;