EMMI Rákospalotai Javítóintézete és Központi Speciális Gyermekotthona – Igazgatói Köszöntő

A Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon tevékenységei egyrészt a történelmi tradíción, másrészt az elmúlt évtizedek, illetve a közelmúlt szakmai korszerűsítési törekvésein alapulnak. Az intézmény három fő tevékenységének, így a javítóintézeti nevelésének, a fiatalkorú elkövetők javítóintézetben végrehajtandó előzetes letartóztatásának, illetve a gyermekvédelem szakellátási rendszerébe tartozó speciális gyermekotthoni ellátásnak a múltja eltérő.

Rákospalota Correctional Institute and Central Special Children’s Home – Greetings from the Director

The special activities of the Rákospalota Correctional Institute and Central Special Children’s Home are based on the one hand on historical traditions, on the other hand on past decades’ and the recent years’ professional upgrading aspirations. The three main activities of the institution, the reformatory education, the pre-trial detention of juvenile offenders and the special children's home care, have different pasts.

Leánynevelő